Bezoek ook onze andere site
logo Genilu Groep
logo Algelun [MKB] Advies

Mensen van Genilu [interim] Gezelschap

Henk GielenHenk Gielen (1950) heeft een uitgebreide bestuurlijke praktijkervaring en eveneens een zeer ruime werkervaring als manager. Van 1995 tot 2006 was hij wethouder Sociale Zaken, Welzijn, Sport, Cultuur, Ruimtelijk Beheer, P&O en Bedrijfsvoering voor de gemeente Steenwijkerland (voorheen gemeente Steenwijk). Vanaf 1972 tot 1995 vervulde Henk Gielen diverse beleidsvormende en leidinggevende functies bij verscheidene afdelingen Sociale Zaken en gemeentelijke Sociale Diensten.

Sedert 2006 coacht Henk als zelfstandig gevestigd adviseur door middel van supervisies en intervisies beginnende en zittende wethouders. In deze begeleidingstrajecten wordt getracht meer inzicht te geven in het persoonlijke en zakelijke functioneren in relatie tot de omgeving en de politieke context. Ook worden door hem dergelijke begeleidingstrajecten verzorgd voor het leidinggevend kader om zodoende persoonlijke en functionele vaardigheden te vergroten.

Daarnaast begeleidt Henk eveneens Colleges van B&W, gemeenteraden, raadsgriffies en het betrokken management in de mogelijkheden tot verbetering van de heersende bestuurscultuur binnen gemeentelijke organisaties. Voorts worden er door hem vaak adviezen gegeven op het bestuurlijke als ook op het organisatorische vlak om gewenste veranderingen in gang te zetten, zoals werkwijze presidium, juiste afstemming tussen griffie en gemeentelijke organisatie, manier van portefeuilleoverleg.

Ook vervult Henk Gielen veelal de rol van voorzitter en begeleider in workshops over bestuurlijke aangelegenheden om zo met diverse partijen een richting te bepalen voor verdere uitwerking van bijvoorbeeld wijziging van een bestemmingsplan, andere werkwijze voor het contact met raadsleden en/of burgers en dergelijke. Als mediator is Henk vaak betrokken bij precaire aangelegenheden, die soms bestuurlijke of bedrijfsmatige afbreukrisico’s vertonen waardoor organisaties binnen het openbaar bestuur mogelijk negatief in beeld komen.

Naast zijn professionele bezigheden vervult Henk talrijke bestuursfuncties (zoals voorzitter van de Stichting Waterrecreatie Steenwijkerland; voorzitter van de cliëntenraad van het Diaconessenziekenhuis te Meppel; lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerking Voortgezet Onderwijs in de regio Steenwijkerland, Weststellingwerf en Westerveld; lid van het Algemeen Bestuur van het waterschap Reest en Wieden te Meppel, en tevens voorzitter van de Auditcommisse, aldaar). Henk Gielen is bij uitstek inzetbaar op werkterreinen, waarbij sociale zaken met het stimuleren van werkgelegenheid samenkomen. Zie o.a. de bureaubrochures op de zeer informatieve site voor ondernemingen binnen het MKB: www.algelunadvies.nl (zusterorganisatie binnen de Genilu Groep).

Henk Gielen is goed inzetbaar als interim bestuurder en interim manager namens Genilu interim Gezelschap (GiG), het strategische samenwerkingsverband binnen de Genilu Groep. Hij beschikt over de persoonlijke gave om (zonder zijn geduld te verliezen in stressvolle werksituaties) altijd het goede uit de aanwezige medewerkers, leiding en bestuursleden naar boven te halen, waardoor hij complexe werksituaties wederom als zeer werkbaar achter zich laat. Voor meer achtergrondinformatie: zie www.genilu.nl.

Voor contactlegging met het Genilu [interim] Gezelschap:
secretariaat@genilu.nl of telefoonnummer 0619 – 955287.

PDF klik hier voor de printversie van dit cv

«« terug naar overzicht Genilu [interim] Gezelschap